Kontakt: 86 21 06 00

Logo

Hvad gør jeg?

Ved et dødsfald skal der tages stilling til mange spørgsmål,
og der skal ordnes mange praktiske forhold.

I første omgang skal en læge tilse afdøde og skrive en dødsattest.
Herefter skal dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden.
Det skal ske senest to hverdage efter, og bedemanden kan tage sig af det.

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til alt det praktiske
i forbindelse med dødsfald og begravelse, men man kan også ordne tingene selv.

Bedemanden hjælper med alle de praktiske ting omkrin g højtideligheden.
Alle de officielle papirgange – herunder fremskaffelse af bortkomne attester.
Kistelægning, udsyngning, transport før og efter højtidelighed, blomster mv.
Og bedemanden er der ved højtidligheden, for at tage vare på alt det praktiske.

Risskov Begravelse

Hvad skal der tages stilling til?
Der skal tages stilling til begravelse eller bisættelse.
Kirkelig eller ikke kirkelig højtidelighed – borgerlig begravelse.
Hvis man har kendskab til afdødes ønsker, har man pligt til at følge dem.

Ønsker man kirkelig begravelse eller bisættelse, kontaktes kirkekontor eller præst for at aftale tidspunkt for samtalen med præsten og tidspunkt for højtideligheden.
Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat i et kapel.

Der skal også vælges gravsted. Tidligere stod valget mellem et traditionelt gravsted og “de ukendtes”. I dag har de fleste kirkegårde mange forskellige typer gravsteder både til kister og til urnenedsættelse.

Risskov Begravelse

Hvad kan vi hjælpe dig med?
Hos Risskov Begravelse kan du få rådgivning og hjælp til hele begravelsen.
– Kontakt til myndigheder, indhente dødsattest, fremskaffe bortkomne attester
– Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndighed
– Kontakt til fagforening, forsikringer, begravelseskasse mv.
– Sørge for planlægning af højtidelighed – uanset trosretning
– Henvendelser til præst, kirkegård, krematorium mv.
– Kistelægning, udsyngning, mindestund
– Kørsel med rustvogn, transport af blomster, urnetransport
– Hjælp til at bestille kistedekoration, blomster, kransebånd mv.
– Hjælp til at udforme dødsannonce og sørge for indrykning i aviser
– Hjælp til at finde gode rammer til mindesammenkomst, tryk af salmer
– Hjælp til borgerlig begravelse, højtidlighed på særligt udvalgt sted
– Spredning af aske over havet, urnenedsætning på skovkirkegård
– Hjælp til begravelse i hele Djursland og tilstødende kommuner
– Samt andre øvrige opgaver omkring højtideligheden, der ønskes hjælp til.

©