Kontakt: 86 21 06 00

Logo

Husk, der er andre end bedemanden…

Udover det bedemanden hjælper med, indgår der ydelser fra mange andre.
Der er udgifter til kapel, kremation, gravsted, annoncering, blomster, gravsten og mindesammenkomst efter højtideligheden. Det overasker mange, at det offentlige tager betaling for deres ydelser i forbindelse med dødsfald.

Udgifter til det offentlige
– Betaling for hospitalets hjælp
– Betaling for leje af kapel
– Betaling for kremering
– Betaling for gravsted

Øvrige udgifter – efter eget valg
– Dødsannonce
– Blomster eller krans
– Mindesammenkomst
– Gravsten

Overblik over de øvrige udgifter:

Hospital
Hospitalerne tager ca. 350 kr. i betaling for hjælp til at lægge afdøde i kiste.
På plejehjem varetager bedemanden kistelægningen – evt. sammen med familien.

Kapel, Kremation og Kirkegård
Kremering (brænding) koster 2.865 kr.
Leje af kirkegårdens kapel koster 554 kr.
Udgiften til gravsted, urnenedsættelse og vedligehold mv. varierer meget.
Billigst er Urnefællesgrav – udgiften for urnenedsættelse, leje mv. er ca. 3.000 kr.
Priserne for Aarhus Kommunes Kirkegårde – kan du finde her.

Dødsannonce
Udgiften til en dødsannonce er oftest mellem 900 kr. og 3.000 kr.
Alt efter størrelse og hvilken avis annoncen ønskes i.

Kistepynt, blomster
Den mest anvendte kistepynt koster fra 1.200 kr. til 2.000 kr.
Nogen ønsker desuden krans, bårebuket, kasteroser mv.

Mindesammenkomst
Udgifterne til mindesammenkomst varierer meget.
Alt efter ønskerne til omfang og sted.

Gravsten
Udgifterne til gravsten varierer også meget, alt efter ønsker mv.
En enkel stenplade koster fra 4.500 kr. og en natursten fra ca. 7.000 kr.
Den hyppigst valgte type gravsten inkl. indskrift koster ca. 9.500 kr.

Hvor meget i alt?
Udgifterne udover bedemanden er oftest de største, normalt mellem 7.500 kr. og 25.000 kr.
Udgifterne til gravsted og mindesammenkomst er oftest de største.

©